ક્રૂડ પામતેલમાં ૩૩,૫૭૦ ટનના વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં સુધારાનો સંચાર

 

સોનાના વાયદાના ભાવમાં મિશ્ર વલણ: ચાંદી, ક્રૂડ તેલમાં વૃદ્ધિ: કપાસ, કોટનમાં તેજીનો માહોલ: પ્રથમ સત્રમાં રૂ.૧૫,૭૧૮ કરોડનું ટર્નઓવર

 

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૧,૯૯,૭૫૬ સોદામાં રૂ.૧૫,૭૧૮.૮૦ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૧૧૦૫૦૮ સોદાઓમાં રૂ.૮૧૮૨.૨૭ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૮૪૯૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૪૮૮૨૭ અને નીચામાં રૂ.૪૮૩૯૦ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૬ વધીને રૂ.૪૮૫૯૧ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૧૪ વધીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ.૩૯૪૬૪ અને ગોલ્ડ-પેટલ નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૬ ઘટીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૮૬૩ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની ડિસેમ્બર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૨ ઘટીને બંધમાં રૂ.૪૮૬૮૧ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૫૯૬૧૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૬૦૩૫૫ અને નીચામાં રૂ.૫૯૧૩૫ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૭૨ વધીને રૂ.૫૯૮૯૩ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર રૂ.૩૯૦ વધીને રૂ.૬૦૦૫૫ અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર રૂ.૩૦૬ વધીને રૂ.૬૦૦૬૫ બંધ રહ્યા હતા. એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૬૩૮૭૦ સોદાઓમાં રૂ.૩૩૫૫.૭૨ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૩૩૬૯ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૩૩૭૬ અને નીચામાં રૂ.૩૩૪૦ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૮ વધીને રૂ.૩૩૬૧ બંધ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૨૮૨૫ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૩૩૯.૫૮ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન નવેમ્બર વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ.૧૯૯૨૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૦૧૦૦ અને નીચામાં રૂ.૧૯૯૨૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૧૦ વધીને રૂ.૨૦૦૫૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ.૯૦૮ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૪.૮ વધીને બંધમાં રૂ.૯૦૭.૫ ના ભાવ હતા, જ્યારે મેન્થા તેલ નવેમ્બર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૯૪૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૯૪૦ અને નીચામાં રૂ.૯૪૦ રહી, અંતે રૂ.૯૪૦ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ.૧૧૮૮ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૨૧૭ અને નીચામાં રૂ.૧૧૮૮ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૮.૦૦ વધીને રૂ.૧૨૧૩.૫ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૨૯૫૧૭ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૪૭૯૩.૮૯ કરોડ ની કીમતનાં ૯૮૫૯.૩૪૬ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૮૦૯૯૧ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૩૩૮૮.૩૮ કરોડ ની કીમતનાં ૫૫૯.૧૩૬ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૨૦૦૬૦ સોદાઓમાં રૂ.૧૩૫૩.૦૦ કરોડનાં ૪૦૨૯૨૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૪૩૯ સોદાઓમાં રૂ.૩૩.૦૧ કરોડનાં ૧૬૩૫૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૨૩૨૧ સોદાઓમાં રૂ.૩૦૨.૯૨ કરોડનાં ૩૩૫૭૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૨૪ સોદાઓમાં રૂ.૨.૬૬ કરોડનાં ૨૮.૦૮ ટન, કપાસમાં ૪૧ સોદાઓમાં રૂ.૯૮.૪૮ લાખનાં ૧૬૪ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૧૭૩૭૨.૬૨૯ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૫૮૧.૬૨૭ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૩૯૮૮ બેરલ્સ, કોટનમાં ૭૨૨૨૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૮૬૨૯૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૪૨.૫૬ ટન અને કપાસમાં ૬૦૦ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૫૧૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૪.૫ અને નીચામાં રૂ.૦.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૦.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૪૮૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧૨૦.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૨૦.૫ અને નીચામાં રૂ.૨૮ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૨ બંધ રહ્યો હતો.

ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૧૦૧.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૫૫૦ અને નીચામાં રૂ.૧૦૧.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૫૪ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૮૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૮૫૦ અને નીચામાં રૂ.૨૨૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૮૧.૫ બંધ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૩૩૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૨૦૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૧૩ અને નીચામાં રૂ.૧૮૮ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૦૪.૯ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૩૨૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૧૦૫.૬ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૧૨ અને નીચામાં રૂ.૧૦૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૦૯.૫ બંધ રહ્યો હતો.