વરસાદ અપડેટ : શનિવારે બપોરે 12 થી 2 વાગ્યા સુધીમાં પડેલા વરસાદની વિગત

મોરબી : મોરબી જિલ્લામાં વરસાદ સટાસટી બોલાવી રહ્યો છે. શનિવાર સવારના 6 થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધીમાં મોરબીમાં વધુ 7.5 અને ટંકારામાં 9 ઇંચ પાણી વરસી ગયા 12 થી 2 વાગ્યા સુધીમાં મોરબીમાં વધુ 2.5 ઇંચ અને હળવદ, ટંકારામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે.

જયારે શનિવારે સવારના 6 વાગ્યા થી બપોરના 2 વાગ્યા સુધીમાં મોરબીમાં 10 ઇંચ, વાંકાનેરમાં 3.5 ઇંચ, હળવદમાં પણ 3.5 ઇંચ, જયારે ટંકારામાં પણ 10 ઇંચ અને માળિયામાં 7 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. હાલ મોરબી અને ટંકારામાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મોરબી અને ટંકારામાં અનેક ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ઘુસી ગયા છે.

બપોરે 12 થી 2 વાગ્યા સુધીનો વરસાદ
મોરબી – 68 mm
ટંકારા – 34 mm
માળીયા -117 mm
વાંકાનેર – 10 mm
હળવદ – 37 mm

આજનો કુલ વરસાદ : સવારે 6 થી બપોરે 2 વાગ્યા સુધીનો વરસાદ
મોરબી – 257 mm
ટંકારા – 258 mm
માળીયા -171 mm
વાંકાનેર – 88 mm
હળવદ – 84 mm

નોંધ : 25 mm એ એક ઇંચ વરસાદ થાય