અજંતા ગ્રુપના અશોકભાઈ પટેલના ધર્મપત્નીનું અવસાન

મોરબી : અજંતા ગ્રુપના સ્થાપક સ્વ. ઓધવજીભાઈ આર પટેલ (ઓ. આર. પટેલસાહેબ) ના સૌથી નાના પુત્ર અને વસંતભાઈ, પ્રવીણભાઈ, જયસુખભાઈના લઘુબંધુ, અશોકભાઈ પટેલના ધર્મપત્ની ભાવનાબેન

તે જુના ઘાંટીલા વાળા સ્વ. વેલજીભાઈ હરિભાઈના દીકરીનું તા. 26.10.2018 શુક્રવારના રોજ દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.