ડેઈલી માર્કેટ રિપોર્ટ : કોટનમાં ૧૨,૨૦૦ ગાંસડીના વોલ્યુમ સાથે ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ ૬૫,૨૫૦ ગાંસડીના સ્તરે

 

કપાસ, સીપીઓમાં સુધારો: સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં મિશ્ર વલણ: ક્રૂડ તેલમાં વૃદ્ધિ: પ્રથમ સત્રમાં રૂ. ૧૩,૦૮૬ કરોડનું ટર્નઓવર

 

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૧,૬૪,૬૪૯ સોદામાં રૂ. ૧૩,૦૮૬.૭૩ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૮૪૫૬૧ સોદાઓમાં રૂ. ૬૮૪૨.૯૦ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં.

સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૮૫૦૮ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૪૮૬૪૭ અને નીચામાં રૂ. ૪૮૪૧૫ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૬૮ વધીને રૂ. ૪૮૫૮૫ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૪૯૮ વધીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ. ૩૯૪૧૭ અને ગોલ્ડ-પેટલ નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૧ ઘટીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૮૭૧ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની ડિસેમ્બર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૩ વધીને બંધમાં રૂ. ૪૮૬૦૦ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૫૯૫૦૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૫૯૯૫૦ અને નીચામાં રૂ. ૫૯૧૮૦ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૫૪ ઘટીને રૂ. ૫૯૮૧૯ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર રૂ. ૨૩ વધીને રૂ. ૫૯૮૮૭ અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર રૂ. ૧૬ વધીને રૂ. ૫૯૯૬૬ બંધ રહ્યા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૫૬૪૨૭ સોદાઓમાં રૂ. ૨૬૯૩.૫૨ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૩૩૨૮ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૩૩૬૯ અને નીચામાં રૂ. ૩૨૯૯ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩૯ વધીને રૂ. ૩૩૬૩ બંધ રહ્યો હતો. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૪૦૧૪ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૫૫૦.૦૭ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન નવેમ્બર વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ. ૧૯૭૪૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૯૭૪૦ અને નીચામાં રૂ. ૧૯૭૪૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૧૦ ઘટીને રૂ. ૧૯૭૪૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ. ૮૮૪ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨.૨ વધીને બંધમાં રૂ. ૮૯૨.૬ ના ભાવ હતા, જ્યારે મેન્થા તેલ નવેમ્બર વાયદો કિલોદીઠ રૂ. ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. અને નીચામાં રૂ. રહી, અંતે રૂ. ૯૪૦ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ. ૧૧૯૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૨૦૧.૫ અને નીચામાં રૂ. ૧૧૮૨ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩.૫૦ વધીને રૂ. ૧૧૯૬ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૯૨૪૫ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૩૮૬૧.૧૯ કરોડ ની કીમતનાં ૭૯૫૦.૯૪૩ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૬૫૩૧૬ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૯૮૧.૭૧ કરોડ ની કીમતનાં ૪૯૨.૫૪૭ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૨૨૯૦૫ સોદાઓમાં રૂ. ૧૧૫૯.૦૮ કરોડનાં ૩૪૭૯૬૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૩૦૬ સોદાઓમાં રૂ. ૨૪.૨૭ કરોડનાં ૧૨૨૦૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૩૬૬૧ સોદાઓમાં રૂ. ૫૨૩.૦૦ કરોડનાં ૬૦૩૫૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૧ સોદાઓમાં રૂ. ૧.૮૫ કરોડનાં ૧૯.૪૪ ટન, કપાસમાં ૩૬ સોદાઓમાં રૂ. ૯૫.૧૪ લાખનાં ૧૬૦ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૧૬૪૦૯.૪ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૫૮૩.૫૬૧ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૪૦૬૧ બેરલ્સ, કોટનમાં ૬૫૨૫૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૮૫૮૨૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૩૯.૩૨ ટન અને કપાસમાં ૬૦૮ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૬૬૨.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૭૨૧.૫ અને નીચામાં રૂ. ૬૫૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૬૯૧.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૪૭૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો જાન્યુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૬૧૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૬૪૮ અને નીચામાં રૂ. ૫૭૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૬૧૦ બંધ રહ્યો હતો.

ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૭૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૧૨૪૫.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૩૫૫ અને નીચામાં રૂ. ૧૨૩૮.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૩૦૬.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૫૯૫૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ફેબ્રુઆરી કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૨૭૩૫.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૨૮૬૫ અને નીચામાં રૂ. ૨૬૮૨ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૮૦૪ બંધ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૩૪૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૧૨૦.૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૪૨.૮ અને નીચામાં રૂ. ૧૧૧.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૪૧ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૩૩૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૧૪૮.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૫૭.૪ અને નીચામાં રૂ. ૧૩૪ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૩૫.૯ બંધ રહ્યો હતો.