એલચી, કોટનના વાયદાના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ: સીપીઓ, મેન્થા તેલમાં વૃદ્ધિ

 

બુલડેક્સ ફ્યુચર્સમાં ૮૪ પોઈન્ટ અને મેટલડેક્સમાં ૯૭ પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ: સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ: સોનું તેજ, ચાંદી ઢીલી: બિનલોહ ધાતુઓમાં મિશ્ર વલણ: ક્રૂડ તેલના વાયદામાં ઘટાડો: પ્રથમ સત્રમાં રૂ.૧૪,૨૫૨ કરોડનું ટર્નઓવર

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદાઓ, ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૨,૨૧,૫૮૨ સોદામાં રૂ.૧૪,૨૫૨.૧૮ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ હતા. સોનું ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૮૨ વધ્યું, જ્યારે ચાંદીનો વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૧૯૨ ઘટ્યો હતો. બિનલોહ ધાતુઓમાં મિશ્ર વલણ વાયદાના ભાવમાં હતું. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને નેચરલ ગેસ બંને ઘટી આવ્યા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં એલચી, કોટનના વાયદાના ભાવમાં નરમાઈનો માહોલ હતો, જ્યારે સીપીઓ અને મેન્થા તેલ વધી આવ્યા હતા. કપાસનો વાયદો જળવાયેલો હતો.

દરમિયાન, કીમતી ધાતુઓનો સૂચકાંક બુલડેક્સનો નવેમ્બર વાયદો ૧૫,૩૬૭ના સ્તરે ખૂલી, ઊંચામાં ૧૫,૪૨૦ અને નીચામાં ૧૫,૩૩૬ના મથાળે અથડાઈ ૮૪ પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે પ્રથમ સત્રનાં અંતે ૧૩ પોઈન્ટ વધી ૧૫,૪૧૧ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો, જ્યારે બિનલોહ ધાતુઓનો સૂચકાંક મેટલડેક્સનો નવેમ્બર વાયદો ૧૨,૩૫૫ના સ્તરે ખૂલી, ઊંચામાં ૧૨,૪૦૭ અને નીચામાં ૧૨,૩૧૦ના સ્તરને સ્પર્શી ૯૭ પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે પ્રથમ સત્રનાં અંતે ૧૨ પોઈન્ટ ઘટી ૧૨,૩૩૬ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૧૩૦૦૪૧ સોદાઓમાં રૂ.૭૪૮૯.૮૨ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ડિસેમ્બર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૫૦૪૪૬ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૫૦૬૧૭ અને નીચામાં રૂ.૫૦૩૩૧ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૮૨ વધીને રૂ.૫૦૫૭૭ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૬૯ વધીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૧૦૦૦ અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે કોઈ ફેરફાર વગર ૧ ગ્રામદીઠ રૂ.૫૧૧૦ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની નવેમ્બર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૮૨ વધીને બંધમાં રૂ.૫૦૫૬૫ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૬૦૦૬૯ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૬૦૩૩૫ અને નીચામાં રૂ.૫૯૪૦૦ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૯૨ ઘટીને રૂ.૫૯૯૪૬ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર રૂ.૧૬૪ ઘટીને રૂ.૫૯૯૮૯ અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર રૂ.૧૬૧ ઘટીને રૂ.૫૯૯૮૧ બંધ રહ્યા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૬૬૭૩૨ સોદાઓમાં રૂ.૩૨૪૯.૩૯ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૨૭૭૬ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૭૯૪ અને નીચામાં રૂ.૨૬૬૨ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૮૨ ઘટીને રૂ.૨૬૯૦ બંધ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૧૪૯૩ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૧૪૭.૯૭ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ.૧૯૪૭૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૯૫૦૦ અને નીચામાં રૂ.૧૯૪૭૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૫૦ ઘટીને રૂ.૧૯૪૮૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ.૮૨૯ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨.૪ વધીને બંધમાં રૂ.૮૩૧ ના ભાવ હતા, જ્યારે એલચી નવેમ્બર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૧૪૫૦ ખૂલી, અંતે રૂ.૨૦ ઘટીને રૂ.૧૪૫૦ થયો હતો.

મેન્થા તેલ ઓક્ટોબર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૯૪૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૯૪૫ અને નીચામાં રૂ.૯૪૫ રહી, અંતે રૂ.૯૪૫ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ.૧૧૨૭ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૧૨૯.૫ અને નીચામાં રૂ.૧૧૨૫ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે કોઈ ફેરફાર વગર રૂ.૧૧૨૮ના જ સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૮૭૧૯ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૩૫૨૯ કરોડની કીમતનાં ૬૯૯૧.૪૨૮ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૧૧૩૨૨ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૩૯૬૦.૮૨ કરોડ ની કીમતનાં ૬૬૦.૫૫ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૨૯૫૨૯ સોદાઓમાં રૂ.૧૨૭૧.૮૪ કરોડનાં ૪૬૫૨૮૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૧૯૯ સોદાઓમાં રૂ.૧૨.૦૨ કરોડનાં ૬૧૨૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૧૨૨૮ સોદાઓમાં રૂ.૧૩૦.૪૭ કરોડનાં ૧૫૯૫૦ ટન, એલચીમાં ૧ સોદાઓમાં રૂ.૧.૪૫ લાખનાં ૦.૧ ટન, મેન્થા તેલમાં ૪૬ સોદાઓમાં રૂ.૫.૦૪ કરોડનાં ૫૨.૯૨ ટન, કપાસમાં ૧૯ સોદાઓમાં રૂ.૪૨.૮૫ લાખનાં ૭૬ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૧૭૫૨૩.૩૮૬ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૬૨૯.૦૧૮ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૩૪૦૬ બેરલ્સ, કોટનમાં ૩૧૧૨૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૭૩૭૭૦ ટન, એલચીમાં ૦.૮ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૮૬.૮૪ ટન અને કપાસમાં ૪૪૦ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૫૨૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૩૭૪ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૪૦૭.૫ અને નીચામાં રૂ.૩૨૯ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૯૦ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૪૮૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧૮૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૦૦ અને નીચામાં રૂ.૧૫૪ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૮૦.૫ બંધ રહ્યો હતો.

ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૨૪૧૭.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૪૮૦ અને નીચામાં રૂ.૨૦૫૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૧૧૨.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૨૧૬૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૪૪૩.૫ અને નીચામાં રૂ.૨૧૬૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૩૬૩.૫ બંધ રહ્યો હતો.

તાંબાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૫૫૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૨૪.૭૯ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૪.૭૯ અને નીચામાં રૂ.૨૪.૭૯ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૪.૭૯ બંધ રહ્યો હતો.

ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૨૯૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૧૧૯ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૨૩.૩ અને નીચામાં રૂ.૧૦૧.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૦૩.૧ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૨૮૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૧૭૯ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૮૨.૨ અને નીચામાં રૂ.૧૭૯ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૫૧.૫ બંધ રહ્યો હતો.