સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ : સોનું રૂ.૩૭ ઢીલું, ચાંદી રૂ.૧૮૦ સુધરી

ક્રૂડ તેલમાં નરમાઈ : કપાસ, સીપીઓમાં વૃદ્ધિ: કોટન, મેન્થા તેલમાં ઘટાડો: પ્રથમ સત્રમાં રૂ.૧૨,૦૬૬.૬૬ કરોડનું ટર્નઓવર

મુંબઈ : વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, બુલડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૨,૧૦,૬૭૧ સોદામાં રૂ.૧૨,૦૬૬.૬૬ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાના ભાવમાં સામસામા રાહ જોવા મળ્યા હતા. સોનું ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૩૭ ઢીલું હતું, જ્યારે ચાંદી કિલોદીઠ રૂ.૧૮૦ સુધરી હતી. બિનલોહ ધાતુઓમાં મિશ્ર વલણ હતું, જ્યારે એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ ઘટવા સામે નેચરલ ગેસ વધી આવ્યું હતું. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કપાસ અને સીપીઓમાં વૃદ્ધિ સામે કોટન અને મેન્થા તેલમાં ઘટાડો વાયદાના ભાવમાં થયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૧૨૧૫૨૦ સોદાઓમાં રૂ.૫૮૮૮.૭૦ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૫૦૪૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૫૦૪૦૧ અને નીચામાં રૂ.૫૦૩૦૦ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૭ ઘટીને રૂ.૫૦૩૬૭ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૬ ઘટીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૦૫૦૬ અને ગોલ્ડ-પેટલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૭ ઘટીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ.૫૦૯૮ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૧ ઘટીને બંધમાં રૂ.૫૦૧૯૧ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૬૦૦૦૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૬૦૭૯૭ અને નીચામાં રૂ.૫૯૮૬૬ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૮૦ વધીને રૂ.૬૦૦૯૯ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર રૂ.૧૮૮ વધીને રૂ.૬૦૧૦૩ અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર રૂ.૧૮૯ વધીને રૂ.૬૦૧૦૫ બંધ રહ્યા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૬૧૬૨૪ સોદાઓમાં રૂ.૨૫૬૦.૯૭ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૨૯૫૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૨૯૭૩ અને નીચામાં રૂ.૨૮૯૬ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૧ ઘટીને રૂ.૨૯૦૩ બંધ રહ્યો હતો.

કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૨૫૧૪ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૨૮૭.૧૮ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ.૧૮૨૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૮૨૩૦ અને નીચામાં રૂ.૧૮૧૭૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૪૦ ઘટીને રૂ.૧૮૧૭૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ.૭૬૧.૮ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૮.૫ વધીને બંધમાં રૂ.૭૬૩.૪ ના ભાવ હતા, જ્યારે મેન્થા તેલ ઓક્ટોબર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૯૫૧.૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૯૫૬ અને નીચામાં રૂ.૯૪૪.૨ રહી, અંતે રૂ.૯૪૭ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ.૧૦૩૯ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૦૪૨.૫ અને નીચામાં રૂ.૧૦૩૭.૫ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨.૫૦ વધીને રૂ.૧૦૩૯ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૮૦૩૬ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૨૫૨૫.૦૮ કરોડ ની કીમતનાં ૫૦૧૮.૬૬૮ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૦૩૪૮૪ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૩૩૬૩.૬૨ કરોડ ની કીમતનાં ૫૫૮.૦૧૬ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૨૦૦૦૪ સોદાઓમાં રૂ.૯૦૪.૪૦ કરોડનાં ૩૦૮૨૬૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૧૦૮ સોદાઓમાં રૂ.૬.૨૩ કરોડનાં ૩૪૨૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૨૩૨૬ સોદાઓમાં રૂ.૨૭૪.૯૩ કરોડનાં ૩૬૧૦૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૫૨ સોદાઓમાં રૂ.૫.૪૩ કરોડનાં ૫૭.૨૪ ટન, કપાસમાં ૨૮ સોદાઓમાં રૂ.૫૮.૨૨ લાખનાં ૧૧૨ ટનના વેપાર થયા હતા.
ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૧૭૪૩૩.૦૭૧ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૬૧૦.૩૫૯ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૩૭૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૩૦૦૭૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૭૦૧૯૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૨૫.૨૮ ટન અને કપાસમાં ૫૩૨ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૫૧૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૯૭૫.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૦૦૩ અને નીચામાં રૂ.૯૦૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૯૬૮ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧૧૬૮.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૧૬૮.૫ અને નીચામાં રૂ.૧૧૦૩ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૧૪૧ બંધ રહ્યો હતો.

ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૬૫૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૧૭૪૩.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૯૨૦.૫ અને નીચામાં રૂ.૧૭૪૩.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૭૮૭ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૩૩૯૧.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૩૪૯૦ અને નીચામાં રૂ.૩૨૩૮ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૩૩૭ બંધ રહ્યો હતો.
ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૩૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૯૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૯૮.૮ અને નીચામાં રૂ.૭૩.૬ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૭૮ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૨૯૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૯૩ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૨૪.૫ અને નીચામાં રૂ.૮૭ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૨૦.૭ બંધ રહ્યો હતો.