સોનાના વાયદાના ભાવમાં મિશ્ર વલણ : ચાંદી વધુ રૂ.૧,૬૮૬ તૂટી : ક્રૂડ તેલમાં પણ ઘટાડો

એલચીના વાયદાના ભાવમાં રૂ.૩૮ની વૃદ્ધિ: ક્રૂડ પામતેલમાં પ્રત્યાઘાતી ઉછાળો: કોટનમાં નરમાઈ : કપાસ, મેન્થા તેલમાં સુધારાનો સંચાર: પ્રથમ સત્રમાં રૂ.૧૫,૨૫૩.૮૫ કરોડનું ટર્નઓવર

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદાઓ, બુલડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૨,૫૬,૫૭૯ સોદામાં રૂ.૧૫,૨૫૩.૮૫ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓના વાયદાઓમાં સોનાના વાયદામાં મિશ્ર વલણ હતું, જ્યારે ચાંદી વધુ રૂ.૧,૬૮૬ તૂટી હતી. એનર્જી સેગમેન્ટમાં ક્રૂડ તેલ અને નેચરલ ગેસ પણ ઘટી આવ્યા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં એલચીના વાયદાના ભાવમાં કિલોદીઠ રૂ.૩૮ની વૃદ્ધિ થઈ હતી. ક્રૂડ પામતેલમાં ૬૨,૦૦૦ ટનના નોંધપાત્ર વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં પ્રત્યાઘાતી ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. કોટનમાં નરમાઈ સામે કપાસ અને મેન્તા તેલમાં સુધારાનો સંચાર થયો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૧૬૮૪૨૭ સોદાઓમાં રૂ.૯૬૨૬ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૯૮૨૬ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૪૯૯૦૦ અને નીચામાં રૂ.૪૯૩૮૦ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૪૨૦ ઘટીને રૂ.૪૯૪૮૪ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૬૫ વધીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૦૦૪૦ અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૪ વધીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ.૫૦૫૫ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૫૧૬ ઘટીને બંધમાં રૂ.૪૯૪૪૩ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૫૯૩૨૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૫૯૭૨૦ અને નીચામાં રૂ.૫૭૫૫૦ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૬૮૬ ઘટીને રૂ.૫૭૯૪૩ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર રૂ.૧૬૪૨ ઘટીને રૂ.૫૭૯૪૯ અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર રૂ.૧૬૪૯ ઘટીને રૂ.૫૭૯૩૮ બંધ રહ્યા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૬૪૮૩૦ સોદાઓમાં રૂ.૨૬૫૦.૭૯ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૨૯૯૨ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૩૦૦૪ અને નીચામાં રૂ.૨૯૩૮ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૯ ઘટીને રૂ.૨૯૪૪ બંધ રહ્યો હતો.
કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૪૨૭૬ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૪૮૧.૭૯ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ.૧૮૦૭૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૮૧૦૦ અને નીચામાં રૂ.૧૮૦૦૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૦ ઘટીને રૂ.૧૮૦૪૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ.૭૫૪.૮ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૨૨.૫ વધીને બંધમાં રૂ.૭૭૩.૧ ના ભાવ હતા, જ્યારે એલચી ઓક્ટોબર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૧૫૩૮ ખૂલી, અંતે રૂ.૩૮ વધીને રૂ.૧૫૩૮ થયો હતો. મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૯૨૦.૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૯૩૬ અને નીચામાં રૂ.૯૨૦ રહી, અંતે રૂ.૯૨૭.૮ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ.૧૦૨૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૦૩૧ અને નીચામાં રૂ.૧૦૨૫ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૬ વધીને રૂ.૧૦૨૯.૫ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.

વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૨૯૪૦૫ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૫૦૦૫.૭૦ કરોડ ની કીમતનાં ૧૦૦૬૫.૫૮ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૧૩૯૦૨૨ સોદાઓમાં કુલ રૂ.૪૬૨૦.૩૦ કરોડ ની કીમતનાં ૭૮૪.૪૩૨ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૧૮૮૩૧ સોદાઓમાં રૂ.૮૮૨.૩૭ કરોડનાં ૨૯૬૫૩૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૫૮ સોદાઓમાં રૂ.૩.૫૭ કરોડનાં ૧૯૭૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૪૧૧૯ સોદાઓમાં રૂ.૪૬૯.૬૭ કરોડનાં ૬૨૦૦૦ ટન, એલચીમાં ૧ સોદાઓમાં રૂ.૧.૫૪ લાખનાં ૦.૧ ટન, મેન્થા તેલમાં ૬૪ સોદાઓમાં રૂ.૭.૬૨ કરોડનાં ૮૧ ટન, કપાસમાં ૩૪ સોદાઓમાં રૂ.૯૨.૫૩ લાખનાં ૧૮૦ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૧૯૧૩૧.૨૯૬ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૬૦૪.૩૩૫ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૩૧૭૬ બેરલ્સ, કોટનમાં ૨૯૨૨૫ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૬૬૧૮૦ ટન, એલચીમાં ૦.૧ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૧૬.૬૪ ટન અને કપાસમાં ૩૬૦ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧૩૧૭.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૩૧૭.૫ અને નીચામાં રૂ.૧૨૨૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૨૭૮.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૪૯૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૧૧૨૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૨૦૦ અને નીચામાં રૂ.૧૦૨૭ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૧૨૧.૫ બંધ રહ્યો હતો.
ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૩૩૩૯.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૩૫૬૭ અને નીચામાં રૂ.૨૮૪૬ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૩૧૦૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૬૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ.૪૨૪૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૪૮૧૨ અને નીચામાં રૂ.૪૦૫૭ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૪૩૪૬ બંધ રહ્યો હતો.
ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ.૩૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૧૪૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૪૬.૮ અને નીચામાં રૂ.૧૨૪.૩ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૨૬.૬ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ.૨૯૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો ઓક્ટોબર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ.૧૧૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ.૧૩૨.૯ અને નીચામાં રૂ.૧૦૯.૨ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ.૧૩૧.૪ બંધ રહ્યો હતો.