15 સપ્ટેમ્બર : કોટનમાં ૪,૭૫૦ ગાંસડીના વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં સેંકડા વધ્યા : કપાસ, સીપીઓ, મેન્થા તેલમાં સુધારો

 

સોનાના વાયદાના ભાવમાં રૂ.૪૪૧ અને ચાંદીમાં રૂ.૭૩૯નો ઉછાળો: બિનલોહ ધાતુઓ, ક્રૂડ તેલમાં પણ તેજીનો માહોલ: પ્રથમ સત્રમાં રૂ. ૧૨,૯૦૭ કરોડનું ટર્નઓવર

મુંબઈ: વિવિધ કોમોડિટી વાયદા, બુલડેક્સ ફ્યુચર્સ અને ઓપ્શન્સમાં મળીને પ્રથમ સત્રમાં એમસીએક્સ પર ૧,૮૧,૫૭૦ સોદામાં રૂ. ૧૨,૯૦૭.૮૭ કરોડનું ટર્નઓવર નોંધાયું હતું. કીમતી ધાતુઓમાં સોનાનો વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ.૪૪૧ અને ચાંદીનો વાયદો કિલોદીઠ રૂ.૭૩૯ ઊછળ્યો હતો. તમામ બિનલોહ ધાતુઓ તથા એનર્જીમાં ક્રૂડ તેલ અને નેચરલ ગેસ બંને વધી આવ્યા હતા. કૃષિ કોમોડિટીઝમાં કોટનમાં ૪,૭૫૦ ગાંસડીના વોલ્યુમ સાથે વાયદાના ભાવમાં સેંકડા વધ્યા હતા. કપાસ, સીપીઓ અને મેન્થા તેલમાં પણ સાર્વત્રિક સુધારાનો સંચાર થયો હતો.

દરમિયાન, કીમતી ધાતુનો ઈન્ડેક્સ બુલડેક્સનો સપ્ટેમ્બર વાયદો ૧૬,૨૭૯ ખૂલી, ઊપરમાં ૧૬,૩૫૪ અને નીચામાં ૧૬,૨૫૧ સુધી જઈ, ઈન્ટ્રા-ડેમાં ૧૦૩ પોઈન્ટની મૂવમેન્ટ સાથે પ્રથમ સત્રનાં અંતે ૧૩૪ પોઈન્ટવધી ૧૬,૩૩૯ના સ્તરે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો.

કોમોડિટી વાયદાઓમાં કીમતી ધાતુઓમાં સોના-ચાંદીના વાયદાઓમાં કુલ ૮૯૨૨૧ સોદાઓમાં રૂ. ૬૭૩૩.૪૭ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. સોનાના વાયદાઓમાં એમસીએક્સ સોનું ઓક્ટોબર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૫૧૮૫૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૫૨૧૮૨ અને નીચામાં રૂ. ૫૧૭૬૫ ના મથાળે અથડાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૪૪૧ વધીને રૂ. ૫૨૧૨૮ બંધ રહ્યો હતો. ગોલ્ડ-ગિની સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૭૭ વધીને ૮ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૨૦૬૪ અને ગોલ્ડ-પેટલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩૩ વધીને ૧ ગ્રામદીઠ રૂ. ૫૨૭૮ થયા હતા, જ્યારે સોનું-મિની ઓક્ટોબર વાયદો ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૩૮૪ વધીને બંધમાં રૂ. ૫૨૧૪૩ ના ભાવ રહ્યા હતા.

ચાંદીના વાયદાઓમાં ચાંદી ડિસેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૬૯૫૦૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૬૯૮૦૦ અને નીચામાં રૂ. ૬૮૧૯૯ ના સ્તરને સ્પર્શી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૭૩૯ વધીને રૂ. ૬૯૭૦૪ બંધ રહ્યો હતો. ચાંદી-મિની નવેમ્બર રૂ. ૭૦૩ વધીને રૂ. ૬૯૬૩૭ અને ચાંદી-માઈક્રો નવેમ્બર રૂ. ૭૦૧ વધીને રૂ. ૬૯૬૩૪ બંધ રહ્યા હતા.

એનર્જી સેગમેન્ટમાં કુલ ૬૬૭૬૬ સોદાઓમાં રૂ. ૨૪૬૪.૮૭ કરોડનો ધંધો થયો હતો. ક્રૂડ તેલ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૨૭૩૮ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૨૭૯૮ અને નીચામાં રૂ. ૨૭૨૭ બોલાઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩૭ વધીને રૂ. ૨૭૮૫ બંધ રહ્યો હતો.
કૃષિ કોમોડિટીઝમાં ૧૯૮૮ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૧૯.૪૯ કરોડનાં કામકાજ થયાં હતાં. કોટન ઓક્ટોબર વાયદો ગાંસડીદીઠ રૂ. ૧૭૯૫૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૮૦૫૦ અને નીચામાં રૂ. ૧૭૯૫૦ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૧૩૦ વધીને રૂ. ૧૮૦૫૦ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. સીપીઓ સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ કિલોદીઠ રૂ. ૭૮૩ ખૂલી, પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૪.૬ વધીને બંધમાં રૂ. ૭૮૭.૫ ના ભાવ હતા, જ્યારે મેન્થા તેલ સપ્ટેમ્બર વાયદો કિલોદીઠ રૂ. ૯૫૬.૧ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૯૬૪.૫ અને નીચામાં રૂ. ૯૫૪ રહી, અંતે રૂ. ૯૬૨.૮ બંધ રહ્યો હતો. કપાસ એપ્રિલ વાયદો ૨૦ કિલોદીઠ રૂ. ૧૦૪૩ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૧૦૪૬.૫ અને નીચામાં રૂ. ૧૦૩૯ સુધી જઈ પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૩.૦૦ વધીને રૂ. ૧૦૪૫.૫ ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો.
વાયદાઓમાં કામકાજની દૃષ્ટિએ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૨૧૯૨૫ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૩૭૬૬.૧૮ કરોડ ની કીમતનાં ૭૨૪૦.૫૪૧ કિલો, ચાંદીના વિવિધ વાયદાઓમાં મળીને ૬૭૨૯૬ સોદાઓમાં કુલ રૂ. ૨૯૬૭.૩૦ કરોડ ની કીમતનાં ૪૨૭.૦૫૭ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૨૦૯૫૮ સોદાઓમાં રૂ. ૮૬૭.૫૬ કરોડનાં ૩૧૩૯૯૦૦ બેરલ્સ, કોટનમાં ૧૩૬ સોદાઓમાં રૂ. ૮.૫૫ કરોડનાં ૪૭૫૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૧૬૯૯ સોદાઓમાં રૂ. ૨૦૨.૩૩ કરોડનાં ૨૫૭૯૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૫૩ સોદાઓમાં રૂ. ૬.૧૧ કરોડનાં ૬૩.૭૨ ટન, કપાસમાં ૧૦૦ સોદાઓમાં રૂ. ૨.૫૦ કરોડનાં ૪૮૦ ટનના વેપાર થયા હતા.

ઓપન ઈન્ટરેસ્ટ પ્રથમ સત્ર સુધીમાં સોનાના વાયદાઓમાં ૨૦૭૨૦.૯૯૨ કિલો, ચાંદીના વાયદાઓમાં ૬૪૪.૧૦૭ ટન, ક્રૂડ તેલમાં ૫૩૭૪ બેરલ્સ, કોટનમાં ૨૪૫૫૦ ગાંસડી, સીપીઓમાં ૬૯૭૨૦ ટન, મેન્થા તેલમાં ૧૫૩.૩૬ ટન અને કપાસમાં ૩૬૮ ટનના સ્તરે રહ્યો હતો.

સોનાનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૫૨૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૪૫૦ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૬૦૬ અને નીચામાં રૂ. ૪૫૦ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૫૯૮.૫ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૫૦૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ ૧૦ ગ્રામદીઠ રૂ. ૬૦.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૭૦ અને નીચામાં રૂ. ૫૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૫૮.૫ બંધ રહ્યો હતો.
ચાંદીનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૭૫૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૨૭૬૬ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૨૯૩૫ અને નીચામાં રૂ. ૨૭૫૦.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૮૮૪ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૬૮૦૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો નવેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ કિલોદીઠ રૂ. ૩૯૫૬.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૪૧૦૧ અને નીચામાં રૂ. ૩૮૯૧ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૪૦૩૫ બંધ રહ્યો હતો.
ક્રૂડ તેલનાં ઓપ્શન્સમાં સૌથી વધુ સક્રિય રહેલા કોન્ટ્રેક્ટોમાં કોલ ઓપ્શન્સનો રૂ. ૨૮૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૨૨.૪ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૫૪.૯ અને નીચામાં રૂ. ૧૯ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૫૧.૮ બંધ રહ્યો હતો, જ્યારે પુટ ઓપ્શન્સમાં રૂ. ૨૭૦૦ ની સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસવાળો સપ્ટેમ્બર કોન્ટ્રેક્ટ બેરલદીઠ રૂ. ૪૨.૫ ખૂલી, ઊપરમાં રૂ. ૪૮.૨ અને નીચામાં રૂ. ૨૩.૫ રહી પ્રથમ સત્રનાં અંતે રૂ. ૨૬.૯ બંધ રહ્યો હતો.