અન્ય જિલ્લામાંથી મોરબી જિલ્લામાં 2 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી

મોરબી : ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ ખાતા દ્વારા રાજ્યભરના 26 બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલીનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જે ઓર્ડરને અનુલક્ષીને અમદાવાદ શહેરના PSI જાડેજા અર્જુનસિંહ અજીતસિંહની બદલી મોરબીમાં કરવામાં આવી છે. તેમજ ગાંધીનગરમાં ઇન્ટેલિજન્સ વિભાગના PSI ડાભી નિખિલકુમાર બાબુભાઈની બદલી મોરબી ખાતે કરવામાં આવી છે.