મોરબીની છાત્રા લતાબેન ચાવડાનું B.Ed સેમ.-4માં ઝળહળતું પરિણામ

મોરબી : તાજેતરમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી દ્વારા B.Ed સેમ.-4નું પરિણામ જાહેર થયું છે. ત્યારે મોરબી શહેરમાં આવેલ શ્રીમતી પ્રભાબેન પટેલ બી.એડ. કોલેજની વિદ્યાર્થિની લતાબેન જગદીશભાઈ ચાવડાનું B.Ed સેમ.-4માં અવ્વલ પરિણામ આવ્યું છે. તેણી કુલ ગુણ 625માંથી 618 ગુણ મેળવી 98.88% સાથે ઉતીર્ણ થયેલ છે. જે બદલ લતાબેનને પરિવારજનો તથા કોલેજ પરિવાર દ્વારા અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે.