૧૦મી સપ્ટેમ્બરે વાંકાનેર નગરપાલિકાની પેટાચૂંટણી

વાંકાનેર વોર્ડનંબર ૩ની એક બેઠક માટે ચૂંટણી યોજવા જાહેરનામું અમલી

મોરબી : વાંકાનેર સહિત રાજ્યની 9 નગરપાલિકાની ખાલી પડેલી ૧૨ બેઠકો માટે પેટાચૂંટણી યોજવા જાહેરનામું અમલી બન્યું છે.જે અંતર્ગત વાંકાનેર પાલિકાના વોર્ડનંબર ૩ ની એક બેઠક માટે તા.૧૦ સપ્ટેમ્બરના રોજ ચૂંટણી યોજાશે.
જાણવા મળતી વિગતો મુજબ ચૂંટણી પંચ દ્વારા રાજ્યની 9 પાલિકાઓમાં ખાલી પડેલી ૧૨ બેઠકો માટે 14 ઓગષ્ટથી જાહેરનામું અમલી બનાવી ચૂંટણી જાહેર કરી છે જે અંતર્ગત વાંકાનેર પાલિકા ના વોર્ડ નંબર ૩ ની એક બેઠક માટે ૨૧ થી ૨૬ઓગષ્ટ ફોર્મ ભરાશે જેની ચકાસણી ૨૮ ઓગષ્ટે થશે,અને તારીખ ૧૦ સપ્ટેમ્બરે મતદાન બાદ ૧૨ સપ્ટેમ્બરે મતગણતરી હાથ ધરાશે.