મોરબી : શંકાસ્પદ દર્દી સહિત 76 લોકોના બુધવારે સેમ્પલ લેવાયા

વાંકાનેરના 60 વર્ષના વૃધ્ધાને શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા રાજકોટ સિવિલમાં દાખલ કરી સેમ્પલ લેવાયા

મોરબી : મોરબી જિલ્લામાં બુધવારે વાંકાનેરના 60 વર્ષના વૃધ્ધાને શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા રાજકોટ સિવિલમાં દાખલ કરી તેના સેમ્પલ લેવાયા હતા. આ ઉપરાંત અન્ય 75 લોકોના સ્ક્રીનીંગ સેમ્પલ લઈ કોરોના ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

મોરબી જિલ્લાની જુદી જુદી સરકારી હોસ્પિટલમાં આજે બુધવારે 75 લોકોના કોરોના ટેસ્ટ માટે સ્ક્રીનીંગ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત રાજકોટ સિવિલમાં દાખલ વાંકાનેર શહેરના 60 વર્ષના મહિલામાં કોરોનાના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતા તેને રાજકોટ આઇસોલેશનમાં દાખલ કરી તેમના સેમ્પલ લેવાયા હતા. આ તમામ સેમ્પલનો રિપોર્ટ કાલે ગુરુવારે આવશે.