સંદેશ ન્યુઝ ચેનલ મોરબીના પત્રકાર નિલેશ પટેલના પિતાનું અવસાન : ગુરુવારે બેસણું

મોરબી : સંદેશ ન્યુઝ ચેનલના મોરબી જિલ્લાના રિપોર્ટર નિલેશ પટેલના પિતા શિવલાલભાઈ ભવાનભાઈ પટેલ (નેસડીયા) ઉ.72 (નિવૃત સૈનિક) (મૂળ ગામ પંચાસર)નું તારીખ 01-09-19ના રોજ અવસાન થયેલ છે. ઈશ્વર તેમના આત્માને શાંતિ અર્પે. સદ્દગતનું બેસણું તારીખ 05-09-19ને ગુરુવારે સવારે 8 થી 10 વાગ્યા સુધી તેમના નિવાસ સ્થાનની સામે આવેલા ઇન્દ્રપસ્થ પાર્ટી પ્લોટ ખાતે, સરદાર નગર સામે, નવજીવન સ્કૂલની પેહલા, રવાપર-ધુનડા રોડ, મોરબી ખાતે રાખેલ છે.