મોરબીના શારદાબેન ઝીંઝુવાડિયાનું અવસાન

મોરબી : મોરબી નિવાસી શારદાબેન જયંતીલાલ ઝીંઝુવાડિયા, તે નરેશભાઈ(આમરણવાળા)ના માતાનું દુઃખદ અવસાન થયું છે. સદ્દગતનું બેસણું તારીખ 13ને ગુરુવારે સાંજે 4:00 થી 6:00 F-602, જૂનું વ્રજવાટિકા એપાર્ટમેન્ટ, એવેન્યુ પાર્ક સોસાયટીની બાજુમાં, રવાપર રોડ, મોરબી-363641 ખાતે રાખવામાં આવ્યું છે.

આપણું મોરબી..આપણો રેડીઓ..

Morbi Update ન્યુઝ એપ્લિકેશન અને વેબસાઈટને મોરબીના લાખો લોકોએ વધાવી લીધી છે. ત્યારે મોરબીના લાખો લોકોના પ્રેમ અને આશીર્વાદથી મોરબી અપડેટ દ્વારા સમાચારોથી વધુ આપવાના હેતુ સાથે યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપના સહયોગથી શરૂ કર્યો છે મોરબીનો પોતાનો રેડીઓ એટલે કે મોરબી એપ રેડિયો..

Morbi Update ની નવા રૂપરંગ અને નવા રેડીઓ ફીચર સાથેની એપ્લિકેશન અપડેટ કરવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો..

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morbiupdwsate.ne