મોરબીના શનાળા ગામે ૧૮ વર્ષના વરરાજાના બાળ લગ્ન અટકાવાયા

 

મોરબી : મોરબીના શનાળા ગામે ૧૮ વર્ષના વરરાજાના બાળ લગ્ન થતા હોવાની માહિતી મળતા બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારીએ ઘટના પોલીસને સાથે રાખીને ઘટના સ્થળે દોડી જઈને બાળ લગ્ન અટકાવ્યા છે.

બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારીની કચેરીને મળેલ બાતમીના આધારે શકતશાનાળા ખાતે યોજાનાર લગ્નમા દીકરાની ઉંમર 18 વર્ષ, હોય માટે આ લગ્ન બાળ લગ્ન થતા હોય, માટે બાળ લગ્ન પ્રતિબંધક અધિકારી એ.એફ.પીપલીયા, તેમજ પ્રોબેશન ઓફિસર એસ.વી.રાઠોડ અને બાળ સુરક્ષા એકમ ના રંજનબેન મકવાણા, ઈશાબેન સોલંકી, તેમજ એ. ડિવિઝન પોલીસ સાથે રાખી આ લગ્ન અટકાવેલ છે, તેમજ બાળ લગ્ન ધારો 2006 અન્વયે ગુનો તેમજ તેની અસરો વિશે પણ વાકેફ કરેલ. આમ ફરી એકવાર સમાજ સુરક્ષા ટીમ દ્વારા ફરિયાદ મળ્યાના કલાકો મા લગ્ન અટકાવી દેવામા આવ્યા છે.