ટંકારા : છગનભાઇ રૂગનાથભાઈ દલસાણીયાનું નિધન

ટંકારા : ટંકારાના વાઘગઢ ગામના રહેવાસી છગનભાઇ રૂગનાથભાઈ દલસાણીયા(ઉ.75) તે માવજીભાઈના ભાઈ તેમજ નરેશભાઈ, પ્રવિણભાઇના પિતાજીનું તારીખ 7ના રોજ અવસાન થયેલ છે.