મોરબીમાં પૂરક પરીક્ષામાં વધુ પાંચ કોપી કેસ થયા

મોરબી : હાલ ધોરણ 10 અને 12ની પૂરક પરીક્ષા ચાલી રહી છે. જેમાં ગઈ કાલે રવિવારે મોરબીમાં ધોરણ 12ની પૂરક પરીક્ષા દરમિયાન પરીક્ષા ચેકીંગ સ્કોડે 8 છાત્રોને ચોરી કરતા ઝડપી તેમની સામે કાર્યવાહી કરી હતી. ત્યારે આજે પણ સોમવારે સવારે પૂરક પરીક્ષામાં વધુ પાંચ છાત્રો ચોરી કરતા ઝડપાયા હતા.

મોરબીમાં આજે સોમવારે સવારે ધોરણ 12 અને ધોરણ 10ની પુરાકપરીક્ષા યોજાઈ હતી. જેમાં ધોરણ 10ના ગણિતના પેપરમાં કુલ નોંધાયેલા 594 છાત્રોમાંથી 549 છાત્રોએ [રીક્ષા આ[ઈ હતી. જેમાં પરીક્ષા દરમિયાન આજે વધુ ચાર છાત્રો ચોરી કરતા ચેકીંગ સ્કોડના હાથે ઝડપાય ગયા હતા. જયારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રહવાહના રસાયણ વિજ્ઞાન વિષયમાં નોંધાયેલા 228 છાત્રો માંથી 202 છાત્રો પરીક્ષા આપવા બેઠા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈ કાલે
ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના પાંચ વિષયોની પૂરક પરીક્ષા લેવાય હતી. જેમાં અંગ્રેજી વિષયમાં 3, તત્ત્વજ્ઞાનમાં 2, વાણિજય વ્યવસ્થા, નામના મૂળ તત્વો અને આંકડા શાસ્ત્ર વિષયમાં એક એક એમ કુલ 8 કોપી કેસ નોંધાયા હતા. અને આજે વધુ પાંચ કોપી કેસ થયા હતા.